top of page

#werfupdate#bedrijvenpark#Triphon#aanlegweg#Riverroad#Batoka

De afgelopen 3 weken werd er hard gewerkt aan Triphon bedrijvenpark. De goten van het wegenbed werden gegoten. De fundering en riolering van de loodsen voor de eerste fase is volledig afgewerkt, de opbouw van de structuurwerken van de loodsen start na het herfstverlof. De asfaltlaag is gepland voor half november.

Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page